Welkom op de website van Promedianet. Laat uw reparatie uitvoeren door professionals.

  • Piustraat 36
    5038WT Tilburg
  • E-mail
    info@promedianet.nl

Erkend Uneto-VNI Elektrotechnisch Reparatiebedrijf
ProMediaNet is erkend door Uneto-VNI als elektrotechnisch reparatiebedrijf. Uneto-VNI is de brancheorganisatie van de reparatie sector. Er zijn enkele honderden reparatiebedrijven aangesloten bij Uneto-VNI. Uniek is echter de erkenningsregeling, waarin het bedrijf dient te voldoen aan verschillende criteria. ProMediaNet wil zich onderscheiden van deze honderden reparatiebedrijven en mag zich na een uitgebreide audit erkend Uneto-VNI reparatiebedrijf noemen.

Wat houden deze criteria exact in?
Er zijn diverse algemene criteria. U moet dan denken aan herkenbaarheid, duidelijke website en voldoen aan het bestemmingsplan. Verder zijn er nog een aantal belangrijke criteria, waarbij het bedrijf zich onderscheid van de massa. Bij deze geven wij een opsomming van de, in onze ogen, belangrijkste criteria:

UNETO-VNI Algemene Reparatievoorwaarden Consumenten

Uneto-VNI verplicht een erkend reparatiebedrijf om de algemene reparatievoorwaarden van Uneto-VNI over te nemen. Dit geeft de consument zekerheid dat de voorwaarden conform Nederlandse wet zijn en de garantie voorwaarden goed nageleefd worden. Uniek is de hieraan gekoppelde geschillencommissie. Bij een geschil wordt er dus een goed vangnet geboden.


Vakbekwaamheid
Dit is een lastig criteria voor onze markt. Voor reparatie aan mobiele apparaten zoals telefoons en tablets is namelijk geen opleiding. Toch zijn er diverse criteria waaraan getoetst kan worden of een reparateur vakbekwaam is.

Beheer reparatieproces
Extreem belangrijk, maar door de klant niet goed te controleren; het beheer van het reparatieproces. Denk hierbij aan de reparatieopdracht, de klantgegevens, de product inspecties, klantafspraken en beveiliging. Het mag namelijk niet voorkomen dat toestellen met elkaar verwisseld worden. Ook dienen uw gegevens veilig opgeslagen te worden, zodat kwaad willende hier niet mee aan de haal kunnen gaan.

Aansprakelijkheid
Wat gebeurt er als uw apparaat hier ter reparatie ligt en dit gaat verloren wegens diefstal of brand? Uneto-VNI controleert dat er een goede verzekering is afgesloten, zodat dit risico is afgedekt.

ESD Veilig
Omgaan met statische elektriciteit. Dit is met name belangrijk voor de levensduur van het apparaat. Door de statische schokjes gaat uw apparaat vaak niet meteen kapot, maar het verkort de levensduur. Vandaar ziet u dat dit vaak niet wordt toegepast in bijvoorbeeld een computer reparatie winkel, simpelweg omdat deze kennis ontbreekt. Bereikbaar probeert een combinatie te vinden tussen ESD veilig werken en een klantvriendelijke open uitstraling.

Wij werken met ESD matten en armbandjes.